Najlepsze diagnostyka obrazowa

Outsourcing, czyli korzystanie z ofert zewnętrznych usługodawców na potrzeby swej działalności, coraz powszechnie wykorzystywany istnieje również na rodzimym rynku medycznym. Od paru lat z powodzeniem zbiera się w radiologii do dalekiego opisu obrazów. Mają spośród niego również małe, kiedy także długie wartości medyczne. Na czym liczy teleradiologia? Oraz jakie zalecie może przynieść dla Twojego gabinetu?

Nowe metody informatyczne, digitalizacja badań obrazowych, opracowanie uniwersalnych standardów danych obrazowych oraz powszechny dostęp do Internetu, dały na tworzenie systemów teleradiologicznych. Rozwiązania te pozwolą na przesyłanie, gromadzenie i zdalny opis obrazów diagnostycznych wytworzonych w fabrykach medycznych całego świata.

Jak działa teleradiologia?

Podstawowy schemat systemu teleradiologicznego obejmuje centralną jednostkę zwykle określaną jako źródłem opisowe oraz placówki medyczne podłączone do budowy. Szpitale lub przychodnie mające z oprogramowania teleradiologicznego mają dostęp do organizmu, w którym mogą załączać wykonane obrazy diagnostyczne oraz zarządzać lub robić opisy. Z zmianie zadaniem centrum opisowego jest polecanie wizerunkami i opisami oraz przyporządkowanie ich do lekarzy dokonujących analizy. Spełnia ono wielkość swoistego pośrednika i „centrum dowodzenia” wśród podłączonych do sieci jednostek.

W realizacji robi to następująco – placówka wykonuje cyfrowe obrazy diagnostyczne i dodaje je do organizmu teleradiologicznego ze wskazaniem, jak dobre jest opracowanie jego analizy. Obraz siecią internetową wchodzi do mieście opisowego, które zarządza pojawiającymi się zleceniami i włącza je do pewnych lekarzy. W różnym rodzaju w pierwszej jednostce zatrudnieni są wyspecjalizowani radiolodzy, którzy na bieżąco dokonują opisów napływających obrazów. Z mieście zarządzania wizerunki są dostarczane do placówek medycznych z budów radiologicznej, które mają wolnymi zasobami specjalistów a są w stopniu osiągnąć analizy w stylu wskazanym przez firmę zlecającą. teleradiologia

Jakie pomoce może spowodować małym, i jakie dużym placówkom?

Do budów radiologicznej mogą być podłączone placówki wszelkiego typu: szpitale, kliniki, centra medyczne, duże przychodnie, ale i małe gabinety i jednoosobowe praktyki lekarskie. Z ułatwienia, którym jest zdalny opis obrazów radiologicznych, może posiadać każdy, kto jest zapotrzebowanie na taką usługę.

Dla młodszych placówek medycznych korzystanie z budowie radiologicznej to absolutne oszczędności, a jednocześnie duże zalecie. Są były wstęp do dużej klasy specjalistów radiologów z pełnej Polski, a niekiedy także spoza jej granic. Nie muszą czekać na opisy przez wiele dni czy tygodni, tylko otrzymują je w systemie przydatnym w planie (np. na cito, pilne). Lekarz z obszaru radiologii to dosyć wąska grupa lekarzy natomiast stanowi znaczne zapotrzebowanie na ich pomocy. Ponadto – duże oszczędności wychodzą z faktu, że posiadając cyfrowym meblem i podłączeniem do sieci teleradiologicznej, mniejsze placówki nie muszą zatrudniać na określone lekarzy radiologów. Dla placówek wykonujących małą liczbę obrazów diagnostycznych to znacznie odpowiednie rozwiązanie.

Z zmianie większe placówki mogą udostępnić swoje zasoby, jakich w pełni nie wykorzystują, na nasze wewnętrzne potrzeby. Szpitale lub kliniki zwykle zatrudniają lekarzy radiologów, którzy (podłączeni do budów teleradiologicznej) mogą dokonywać analizy obrazów zleconych przez inne placówki. Z innej strony – są szansa zdalnych konsultacji z dużej wartości specjalistami spoza jednostki, których informacja oraz doświadczenie mogą stanowić dobre przy analizie skomplikowanych przypadków.

  • нет